Bilgisayar bilimlerinin bilgisayarlarla alakası, astronominin teleskopla alakasından fazla değildir. Edsger W. Dijkstra