Otoyolda son sürat ilerleyen yedekleme kasetleriyle dolu bir kamyonun bantgenişliğini küçümsemeyin. Andrew Tanenbaum