İyi yazılım şarap gibidir, zaman alır. Joel Spolsky