Yapay Zeka ingilizce adıyla Artificial Intelligence denilen şey yıllarca insanlar tarafından, makinelerin insanlarla konuşabilmesi olarak hayal edilsede aslında iş öyle değildir!

Tamam yapay zeka dediğimiz şey makinelerin insanlarla konuşabilmesini de kapsar, bunun yanı sıra ilgili alanda geliştirilen yazılımların yapabildikleri ; zeki tahmin sistemleri, yapay sinir ağları, yapay tepkime sistemleri, karar mekanizmaları, fiziksel nesne bulma/tanıma, renk algılama, canlı takip edebilme, plaka okuma,  yığın depolama sistemlerindeki data yığınlarını ayıklama gibi birçok işleri yapabimektedir.

Yapay zeka, yazılım / elektronik sektörüne yeni adım atan birçok meslektaşımız tarafından da; şu olursa bu olsun anlamını taşıyor, bir yapay zekaya şu veri gelirse ya bunu ya da bunu söyle deniyorsa yazılımın yapay zeka değil basit bir bot olduğunu gösterir, eğer işler böyle olsaydı ortalık yapay zekadan geçilmezdi, bu tip yazılımlar genelde veri girişini basitlik açısından text veya integer olarak alır, daha profosyonel yazılımlar ise sesi duyar text e çevirir ve veritabanındaki karşılığı ile eşleştirir, sonucu yansıtır. Yapay zeka bu değildir.

Duyan Değil Anlayan Sistem!

Yukarıda da bahsettiğim gibi, yazılımın sesi duyup işlem yapabilmesi değil, sesi duyup cümle içindeki kelimelerin anlamını öğrenip, cümle yapısını incelemesi ve sonuçta sesin anlamını çözmesi daha sonra karar mekanizmasından geçirmesi ile tepkiyi vermesi yazılımın başarısını artırır. Yani bu da duyan değil anlayan bir sistem ortaya çıkarır.

Günümüzde yapay zeka tıp, tekstil, gıda, elektronik gibi birçok alanda insanlığa hizmet etmektedir. Bir tekstil firmasındaki yapay zeka dan bahsedelim.

Tekstil sektöründe önemli olan ürünün kalite kontrolünün sağlanmasıdır, bir firma seri bir şekilde kazak üretiyorsa, ürettiği kazağın iki kolunun da uzunluğunun ve genişliğinin aynı olmasını sağlamalıdır. Bu kontrolü yapabilmesi için bir personel elinde bir mezura ile önce bir kolun uzunluğunu ve genişliğini ölçüp aklında tutması lazım ve daha sonra diğer kolun genişlik ve uzunluğunun aklındaki sayılarla aynı olup olmadığını kontrol  etmelidir, tahmin edeceğiniz gibi bu çok zor bir iştir, yani seri üretim yapan bir firma için personel zamanı değerlidir. Bu noktada yapay zeka devreye giriyor, bir kamera düşünün, bantlı bir masanın üzerine tepeden masaya bakacak şekilde sabitlenmiş, kameranın masaya olan mesafesi ile baktığı açı cm olarak kalibre edilmiş, banttan kazaklar sırası ile geliyor kameranın önünde duruyor, kameranın bağlı olduğu yazılıma kazağın kollarının standart olması gereken genişlik ve uzunlukları verilmiş, yapay zekamız da nesne tanıma sistemiyle kazağın geldiğini görüyor, kazağın kordinatlarını görüp kollar, beden ve yaka olarak ayırıp, kalibre edilmiş mesafeden ölçülerini alıyor ve ürünü kontrol etmiş oluyor. 

Yapay zeka sadece bununla da bitmiyor.

Başka bir yapay zeka yazısında görüşmek üzere